Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Basis-, lichte en extra ondersteuning
Informatie over basis, lichte en extra ondersteuning Lees meer >>
Nieuws

Ouders krijgen instemmingsrecht op handelingsdeel ontwikkelingsperspectief

13 februari 2017 - De Eerste Kamer heeft op 7 februari ingestemd met het wetsvoorstel om ouders instemmingsrecht te geven op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer hier al mee akkoord.

 

Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend gemaakt.Lees meer >>

Interview: Mieke van der Linde en Evelien van der Houwen (Clusius College)
Iedere maand publiceren we een interview met een professional, ouder of leerling uit het samenwerkingsverband. Het interview met Mieke van der Linde en Evelien van der Houwen (Clusius College) is de derde in een reeks interviews. Lees meer >>
Loket passend onderwijs
Het Loket passend onderwijs (Loket pao) is de toegangsdeur naar bovenschoolse en speciale/extra zorg voor alle vo-leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Het Loket helpt scholen en kernpartners bij het vinden van oplossingen .  Lees meer >>
Agenda

10 april 2017

Themabijeenkomst (breed)

18 april 2017

Themabijeenkomst 18 april vervalt.

Bekijk hele agenda >>
Ideeën voor verbetering?
Heeft u ideeën om de dienstverlening van het samenwerkingsverband te verbeteren? Lees meer >>
Online meldformulier
Wilt u een aanvraag doen bij de Commissie van Toewijzing? Klik dan hier. Lees meer >>
Actuele thema's
Actuele thema's en projecten van het samenwerkingsverband.

  Lees meer >>