Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Basis-, lichte en extra ondersteuning
Informatie over basis, lichte en extra ondersteuning Lees meer >>
Nieuws

Overstap po-vo schooljaar 2016-2017: nieuwe documentenset en informatiebijeenkomsten

21 december 2016 - Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Veranderingen in de wet- en regelgeving en de evaluatie van de procedure 2015-2016  hebben geleid tot een aantal veranderingen in de povo-procedure 2016-2017. De nieuwe documentenset voor de POVO-overstap 2016-2017 is hier te downloaden.Lees meer >>
Interview: Chris Brugman (ARH) en Ingrid Nootebos (JGZ)
Vanaf oktober 2016 publiceren we iedere maand een interview met een professional, ouder of leerling uit het samenwerkingsverband. Het interview met Chris Brugman (Adriaan Roland Holstschool) en Ingrid Nootebos (GGD) is het tweede interview in de reeks. Lees meer >>
Loket passend onderwijs
Het Loket passend onderwijs (Loket pao) is de toegangsdeur naar bovenschoolse en speciale/extra zorg voor alle vo-leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Het Loket helpt scholen en kernpartners bij het vinden van oplossingen .  Lees meer >>
Agenda

13 februari 2017

Kenniskring ondersteuning

28 februari 2017

Kennisdelingsbijeenkomst

Bekijk hele agenda >>
Ideeën voor verbetering?
Heeft u ideeën om de dienstverlening van het samenwerkingsverband te verbeteren? Lees meer >>
Online meldformulier
Wilt u een aanvraag doen bij de Commissie van Toewijzing? Klik dan hier. Lees meer >>
Actuele thema's
Actuele thema's en projecten van het samenwerkingsverband.

  Lees meer >>