Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Nieuwsgierig naar de werkgroepen van het samenwerkingsverband?
Professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere betrokkenen ontmoeten elkaar in verschillende netwerken. Klik hier voor een overzicht. Lees meer >>
Nieuws

Themabijeenkomst expeditie onderzoek: hoe gaat het nu met de leerlingen?

14 september 2017 - Op 10 april gingen ondersteuningscoördinatoren, consulenten, trajectbegeleiders, directeuren en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de vraag: “Krijgt iedere leerling in de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs en zo nee, wat is er voor nodig om dit te realiseren?” Tijdens de bijeenkomst bespraken de aanwezigen de mogelijkheden voor 10 leerlingen, die nog geen passend onderwijs kregen, om gezamenlijk toch tot ideeën te komen om de leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. In dit nieuwsbericht leest u hoe het nu met een aantal van deze leerlingen gaat.Lees meer >>
Interview met medewerkers van het Expertise Centrum Arbeid en twee werkgevers; Obs de Boomladder en Alkcare
Iedere maand publiceren we een interview met partners uit het samenwerkingsverband. Deze maand krijgt u een kijkje in de werkdag van Letty Dekker (coördinator Expertise Centrum Arbeid) en Marion Strik (arbeidsmarkt- specialist). Twee werkgevers, Marc van Heijster (adj. directeur De Boomladder) en Mark Prinsen van de Oldeburgh (stichting Alkcare) geven een toelichting op succesvolle praktijkvoorbeelden.  Lees meer >>
Loket passend onderwijs
Het Loket passend onderwijs (Loket pao) is de toegangsdeur naar bovenschoolse en speciale/extra zorg voor alle vo-leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Het Loket helpt scholen en kernpartners bij het vinden van oplossingen .  Lees meer >>
Agenda

25 september 2017

Inspiratiemiddag passend voortgezet (speciaal) onderwijs Noord-Kennemerland

2 oktober 2017

Kenniskring zorg-/ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders: TOP dossier

Bekijk hele agenda >>
Ideeën voor verbetering?
Heeft u ideeën om de dienstverlening van het samenwerkingsverband te verbeteren? Lees meer >>
Online meldformulier
Wilt u een aanvraag doen bij de Commissie van Toewijzing? Klik dan hier. Lees meer >>
Actuele thema's
Actuele thema's en projecten van het samenwerkingsverband.

  Lees meer >>