Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Basis-, lichte en extra ondersteuning
Informatie over basis, lichte en extra ondersteuning Lees meer >>
Nieuws

Geef uw mening over de aanscherping van de meldcode kindermishandeling

10 november 2016 - Onderwijsprofessionals en andere beroepsgroepen kunnen tot 24 november a.s. hun mening geven over het conceptvoorstel om de ‘Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ aan te scherpen. De meningen worden verzameld via een internetconsultatie.Lees meer >>
Interview: Monique Pruys, moeder van alle leerlingen...
Vanaf oktober 2016 publiceren we iedere maand een interview met een professional, ouder of leerling uit het samenwerkingsverband. Het interview met Monique Pruys (Murmellius Gymnasium) is het eerste interview in de reeks. Lees meer >>
Loket passend onderwijs
Het Loket passend onderwijs (Loket pao) is de toegangsdeur naar bovenschoolse en speciale/extra zorg voor alle vo-leerlingen in de regio Noord-Kennemerland. Het Loket helpt scholen en kernpartners bij het vinden van oplossingen .  Lees meer >>
Agenda

12 december 2016

Kenniskring ondersteuning en trajectbegeleiding

16 januari 2017

Kenniskring trajectbegeleiding

Bekijk hele agenda >>
Ideeën voor verbetering?
Heeft u ideeën om de dienstverlening van het samenwerkingsverband te verbeteren? Lees meer >>
Online meldformulier
Wilt u een aanvraag doen bij de Commissie van Toewijzing? Klik dan hier. Lees meer >>
Actuele thema's
Actuele thema's en projecten van het samenwerkingsverband.

  Lees meer >>