Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Agenda

17 december 2018
Kenniskring aandachtsfunctionarissen
Voor: aandachtsfunctionarissen

 

Thema: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

 

Van: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

14 januari 2019
Kenniskring trajectbegeleiders
Voor: trajectbegeleiders

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

4 februari 2019
Kenniskring verzuimcoördinatoren
Voor: verzuimcoördinatoren

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

11 februari 2019
Kenniskring ondersteuningscoördinatoren
Voor: ondersteuningscoördinatoren 

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

11 maart 2019
Kenniskring trajectbegeleiders
Voor: trajectbegeleiders

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

2 april 2019
Breda themabijeenkomst
Voor: ondersteuningscoördinatoren, verzuimcoördinatoren, trajectbegeleiders, consulenten, schoolleiders/directeuren, bestuurders en leden van de OPR, CvT. dc-Pro en gemeente onderwijs-jeugd.

 

Thema: Sterke kinderen, stevige toekomst: successen delen

 

Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur

 

Locatie: volgt

15 april 2019
Kenniskring ondersteuningscoördinatoren
Voor: ondersteuningscoördinatoren

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

3 juni 2019
Kenniskring verzuimcoördinatoren
Voor: verzuimcoördinatoren

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar

1 juli 2019
Themabijeenkomst inclusief jaarafsluiting
Voor: ondersteuningscoördinatoren en trajectbegeleiders

 

Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur

 

Locatie: Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar