Het Samenwerkingsverband
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Activiteiten in 2018

In 2018 zetten we in op:
• de ontwikkelkracht van scholen, door zelfevaluatie,
  professionaliseringstrajecten, bijeenkomsten en een ontwikkelagenda
  passend onderwijs per school;
• maatwerk in aansluiting op datgene wat leerlingen nodig hebben binnen
  het onderwijs en in samenhang met passende jeugdhulp, passende zorg en
  passende opvoeding;
• preventie en vroegtijdige inzet waar mogelijk en curatieve ondersteuning
  indien nodig, onder meer voor (dreigende) thuiszittende leerlingen;
• een krachtig netwerk, waarin partners successen vieren, elkaar versterken en
  elkaar tijdig vinden wanneer het nodig is.