Het Samenwerkingsverband
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Wie is wie?

Hieronder een overzicht van onze medewerkers:

 

Bureau
Anne Veldt algemeen directeur
Beatrice Alders management assistente
Sanne Kruijer medewerker beleid en kwaliteit

Team passend onderwijs
Caroline Höhner senior consulent passend onderwijs
Jasper de Vet consulent passend onderwijs
Mirjam Kinneging consulent participatie
Lisa Tigelaar consulent passend onderwijs
  Marieke Derks consulent passend onderwijs / projectleider thuiszittende leerlingen
  Vincent Fafieanie projectleider Onderwijs/Jeugd
  Hans Eeftinck docent / ondersteuner educatie op Feniks

Commissie van Toewijzing (CvT)
  Caroline Höhner voorzitter/psycholoog
  Linda Kramer kernlid/orthopedagoog (vso)
  Meta Streefland vervangt vanaf maart Iris Stuifbergen kernlid (vso)
  Jeanet Sikkema kernlid (vo/pro)
  Annemarie de Jong kernlid / school maatschappelijk medewerker (TOM)
  Lisette Bruin niet adviserend secretaris
  Evelyn Wellink-Oorthuis secretarieel medewerker

Deskundigencommissie praktijkonderwijs (Dc pro)
  Caroline Höhner voorzitter/psycholoog
  Han Bart kernlid
  Gerard Koopman kernlid
  Evelyn Wellink-Oorthuis secretarieel medewerker

 

Wilt u contact opnemen met een van onze medewerkers? Klik dan hier.