Het Samenwerkingsverband
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Wie is wie?

Hieronder een overzicht van onze medewerkers:

 

Bureau
Anne Veldt directeur-bestuurder
Beatrice Alders management assistente
Sanne Kruijer medewerker beleid en kwaliteit

Team passend onderwijs
Caroline Höhner senior consulent passend onderwijs
Mirjam Kinneging consulent participatie
Lisa Tigelaar consulent passend onderwijs
  Irma de Wit senior consulent passend onderwijs 
  Meta Streefland senior consulent passend onderwijs
  Ingrid Kroezen senior consulent passend onderwijs
  Annika Rijke consulent passend onderwijs a.i.
  Vincent Fafieanie projectleider onderwijs-jeugd
  Hans Eeftinck leidinggevende TOM / ondersteuner educatie op Feniks

Commissie van Toewijzing (CvT)
  Caroline Höhner voorzitter/psycholoog
  Linda Kramer kernlid/orthopedagoog (vso)
  Iris Stuifbergen kernlid (vso)
  Jeanet Sikkema kernlid (vo/pro)
  Josien Nelis kernlid/orthopedagoog (vso)
  Annemarie de Jong kernlid/school maatschappelijk medewerker (TOM)
  Lisette Bruin niet adviserend secretaris
  Evelyn Wellink-Oorthuis secretarieel medewerker

Deskundigencommissie praktijkonderwijs (Dc pro)
  Caroline Höhner voorzitter/psycholoog
  Han Bart kernlid
  Gerard Koopman kernlid
  Evelyn Wellink-Oorthuis secretarieel medewerker

 

Wilt u contact opnemen met een van onze medewerkers? Klik dan hier.