Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 1

05 juni 2018

Werkportret Liza

Door een goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente en werkgever werkt Liza nu als welzijnsassistent bij Stichting Alkcare op locatie de Oldeburgh.
Lees meer ›
05 juni 2018

Veilig informatie delen via TOP dossier

Het samenwerkingsverband en scholen wisselen informatie uit om leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. 
05 juni 2018

Informatiebeveiliging en privacy

Graag informeren we u over informatiebeveiliging en privacy binnen samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland.
Lees meer ›
05 juni 2018

Maatwerk: wat kan en mag?

Met maatwerk kunt u meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen geven. 

 

 
Lees meer ›

23 mei 2018

Op weg naar de nieuwe AVG

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG van start. Het samenwerkingsverband treft momenteel de nodige voorbereidingen. 
Lees meer ›
23 mei 2018

Versterkte leerroute onderwijs aan nieuwkomers in het vo

Jongeren met een nieuwkomersachtergrond hebben veelal extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen na de periode in de taalklas (instroom in het voortgezet onderwijs). De teams van de scholen bieden iedere jongere extra ondersteuning.
23 mei 2018

Instroom leerlingen TOM

De instroom voor leerlingen TOM is tot de zomervakantie mogelijk.
Lees meer ›
Terugblik themabijeenkomst 'sterke kinderen, stevige toekomst' - 15 mei 2018
23 mei 2018

Terugblik themabijeenkomst 'sterke kinderen, stevige toekomst' - 15 mei 2018

Tijdens de bijeenkomst sterke kinderen, stevige toekomst gingen professionals van scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de komende 4 jaar. Wat is nodig om het beste uit ieder kind te halen? En hen te begeleiden naar een stevige toekomst?
Lees meer ›
23 mei 2018

Variawet biedt meer maatwerk leerlingen

Leerlingen die tijdelijk geen regulier onderwijs volgen op basisscholen of middelbare scholen, krijgen per 1 augustus 2018 meer maatwerk in onderwijstijd aangeboden. 
Lees meer ›
23 mei 2018

Onderwijs aan zieke leerlingen

Zieke leerlingen staan niet altijd voldoende op het netvlies van scholen en op dat van de samenwerkingsverbanden als zijnde een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7