Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 2

31 oktober 2018

Terugblik kenniskring ondersteuningscoördinatoren op 15 oktober

Het thema was de introductie van de ‘Handelingsgerichte aanpak schoolverzuim’. 
17 oktober 2018

Terugblik op werkbezoek Noorwegen

Hoe gaan ze in Noorwegen om met jongeren in kwetsbare posities? Deze vraag stond centraal tijdens een werkbezoek van het NJi aan Noorwegen.
17 oktober 2018

Kennisdeling ECA

Het Jongeren Overleg Team (JOT) en het Expertise Centrum Arbeid (ECA) organiseren op 4 december voor alle professionals uit de regio Noord-Kennemerland een nieuwe kennisdeling.
Lees meer ›
Team- en schoolleiders, doet u mee aan de leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur?
17 oktober 2018

Team- en schoolleiders, doet u mee aan de leergang transformatieve school, van straat- naar schoolcultuur?

Bent u teamleider, schoolleiders of bestuur in het po, vo of MBO in de regio Noord-Kennemerland? En merkt u dat kinderen of jongeren op uw school opgroeien met een 'mismatch' tussen de sociale codes van hun thuiscultuur, peergroep, straatcultuur en schoolcultuur? Wilt u deze jongeren samen met uw collega's nog beter ondersteunen? Dan vragen we u om uzelf zo snel mogelijk in te schrijven voor de leergang Transformatieve school: van straat- naar schoolcultuur.
17 oktober 2018

Ontdek ruimte in regels voortgezet onderwijs

Weet u wat mag en wat moet op het gebied van onderwijstijd en onderwijsinhoud?
Lees meer ›
17 oktober 2018

Samen sterk voor (dreigende) thuiszittende leerlingen

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt handelingsgericht en proactief gewerkt.
Lees meer ›
15 oktober 2018

Update documentenset overgang po-vo

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. 
Lees meer ›
11 oktober 2018

Hoe vraag ik een TBV TOM, een TBV Trajectplusklas of een TvIA aan via TOP dossier?

Voor toelating tot de bovenschoolse arrangementen Traject Op Maat (TOM), de Trajectplusklas of een individueel arrangement is een aanvraag bij de Commissie van Toewijzing (CvT) nodig. 
Lees meer ›
09 oktober 2018

Aanvraagprocedure Commissie van Toewijzing per 11 december 2018 alleen via TOP dossier

Per 1 januari 2019 stopt het samenwerkingsverband definitief met het huidige aanvraagsysteem ‘meldformulier c.q. Bizway’. 
Lees meer ›
Terugblik conferentie Samen leren leven: over grenzen kijken en beter luisteren
08 oktober 2018

Terugblik conferentie Samen leren leven: over grenzen kijken en beter luisteren

Elk kind heeft recht op een plek waar het zich kan ontwikkelen, ook als het kind daarbij extra steun nodig heeft. Hoe maak je die ambitie waar? Over die vraag bogen zich 150 deelnemers aan de conferentie Samen leren leven die op vrijdag 28 september in Heerhugowaard plaatsvond. Conclusies: Onderwijs en gemeenten moeten over grenzen kijken en beter luisteren naar jongeren en ouders.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11