Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 3

26 september 2018

Landelijke campagne Samen zijn wij school

Eind september is deze campagne van start gegaan met als thema ouderbetrokkenheid. Ouders zijn niet ‘alleen maar’ ouders. Zij zijn serieuze gesprekspartners in de onderwijssector.
Lees meer ›
26 september 2018

Filmpje Route Arbeid

Voor kwetsbare jongeren is thuis op de bank zitten geen optie. Dat versterkt hun kans op toekomstige werkloosheid. Daarom is Route Arbeid opgezet. Daar werken praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en vrijwel alle gemeenten aan mee.
Lees meer ›
Passend onderwijs in de begroting OCW
25 september 2018

Passend onderwijs in de begroting OCW

Op 18 september was het weer Prinsjesdag. In de gepresenteerde begroting is passend onderwijs op een tweetal plaatsen genoemd.
Lees meer ›
20 september 2018

Training Leren Signaleren

Er zijn nog plekken beschikbaar voor de training Leren signaleren. U kunt zich opgeven tot 26 september a.s.
Voorkomen VSV - Your Next Step
17 september 2018

Voorkomen VSV - Your Next Step

Gemeenten, voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en middelbaar beroeps onderwijs werken in Noord-Kennemerland samen om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie te laten uitstromen.
06 september 2018

Nieuwe beleidsregel afwijking onderwijstijd voor leerlingen met een beperking

Het uitgangspunt van de onderwijswetgeving is dat alle kinderen onderwijs volgen op school. Soms kunnen kinderen echter vanwege psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school.
Lees meer ›
06 september 2018

Conferentie Samen leren leven op 28 september 2018

Heeft u zich al aangemeld voor deze conferentie?
Lees meer ›
06 september 2018

Aanmelding voor trainingen met start in oktober 2018

Het samenwerkingsverband heeft een interessant aanbod van trainingen georganiseerd. U kunt zich nog aanmelden voor de volgende trainingen met start in oktober 2018: 

 
Lees meer ›

Ga met uw team aan de slag met een begeleide zelfevaluatie
06 september 2018

Ga met uw team aan de slag met een begeleide zelfevaluatie

Hoe kan uw team leerlingen meer eigenaarschap geven over hun leerproces? Wat is het effect van de extra ondersteuning volgens leerlingen, ouders en docenten? Is passend onderwijs voldoende geïntegreerd in de klas? Dit zijn verschillende vragen van scholen op het gebied van passend onderwijs.
06 september 2018

Afwegingskaders toegevoegd aan meldcode

Het moet voor beroepskrachten makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling moeten melden bij Veilig Thuis.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11