Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 4

17 januari 2018

Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Lees meer ›
09 januari 2018

Aanmelding MBO

Leerlingen die zich aanmelden voor het middelbaar beroepsonderwijs, moeten dit uiterlijk op 1 april 2018 voor het komende studiejaar doen. Als een leerling zich niet op deze datum heeft aangemeld, kan de mbo-instelling hem of haar weigeren.
19 december 2017

Uitwisselingsproject Estland

Achttien collega’s uit het voortgezet onderwijs in Noord-Holland namen in november deel aan een uitwisseling naar Estland. Het doel van de uitwisseling is om te leren hoe de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs te vergroten. 
19 december 2017

Ambitietafel Alkmaarse Onderwijs Agenda

Hoe zorg je dat iedere leerling zich gewaardeerd voelt binnen het onderwijs zodat hij/zij gebruik kan maken van kansen en mogelijkheden om zich optimaal te ontwikkelen? Wat heeft het onderwijs nodig om leerlingen te motiveren en aan zich te binden?
Lees meer ›
14 december 2017

Kennisdeling Expertise Centrum Arbeid (ECA) op 23 januari 2018

Het Expertise Centrum Arbeid (ECA) organiseert op 23 januari 2018 een kennisdeling over de volgende thema's: uitstroom dagbesteding, uitstroom arbeid, verdieping privacy wetgeving, verdieping Entree (bol, bbl en bindend studieadvies). 
Lees meer ›
06 december 2017

Duidelijkheid over privacy

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. 
Lees meer ›
Wijziging team consulenten passend onderwijs vo/vso
14 november 2017

Wijziging team consulenten passend onderwijs vo/vso

Per 1 december wordt het team van consulenten versterkt door de komst van Annika Rijke. Zij neemt het stokje over van Marieke Derks. 
Lees meer ›
13 november 2017

Dit vindt het onderwijs van de kabinetsplannen: Werken vanuit vertrouwen is cruciaal.

Pagina’s vol plannen schreef ons nieuwe kabinet voor het onderwijs. Wat vindt het veld daar eigenlijk van? Aan het woord: Dick Bruinzeel, bestuurder van het Jan Arentsz in Alkmaar, over de verplichte governancestructuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Lees meer ›
13 november 2017

Kenniskring 2 november 2017: Ontwikkeling passend onderwijs - wat vraagt dit van ons?

Op 2 november gingen directeuren en bestuurders aan de slag met de vraag hoe we vanuit vertrouwen kunnen samenwerken aan passend onderwijs. De conclusie is duidelijk: ‘Het doel is dat elke leerling passend onderwijs krijgt. Dat is onze gezamenlijke richtlijn. Onze sturingsfilosofie is gebaseerd op gegrond vertrouwen. We werken volgens het principe trust me, prove me’. Lees verder ...

 

09 november 2017

Aan de slag met TOP dossier

Alle vo/vso scholen in de regio Noord-Kennemerland gaan dit schooljaar aan de slag met het TOP dossier. Het primair onderwijs werkt inmiddels al met het TOP dossier. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het TOP dossier is een webbased hulpmiddel waarin leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals samen werken om de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. De ingebruikname wordt goed voorbereid. Per schoollocatie worden één of twee medewerkers betrokken om hiervoor een plan te maken dat past bij de school.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7