Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 5

05 juni 2018

Maatwerk: wat kan en mag?

Met maatwerk kunt u meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen geven. 

 

 
Lees meer ›

23 mei 2018

Op weg naar de nieuwe AVG

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG van start. Het samenwerkingsverband treft momenteel de nodige voorbereidingen. 
Lees meer ›
23 mei 2018

Versterkte leerroute onderwijs aan nieuwkomers in het vo

Jongeren met een nieuwkomersachtergrond hebben veelal ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen na de periode in de taalklas (instroom in het voortgezet onderwijs). 
23 mei 2018

Instroom leerlingen TOM

De instroom voor leerlingen TOM is tot de zomervakantie mogelijk.
Lees meer ›
Terugblik themabijeenkomst 'sterke kinderen, stevige toekomst' - 15 mei 2018
23 mei 2018

Terugblik themabijeenkomst 'sterke kinderen, stevige toekomst' - 15 mei 2018

Tijdens de bijeenkomst sterke kinderen, stevige toekomst gingen professionals van scholen en gemeenten met elkaar in gesprek over de komende 4 jaar. Wat is nodig om het beste uit ieder kind te halen? En hen te begeleiden naar een stevige toekomst?
Lees meer ›
23 mei 2018

Variawet biedt meer maatwerk leerlingen

Leerlingen die tijdelijk geen regulier onderwijs volgen op basisscholen of middelbare scholen, krijgen per 1 augustus 2018 meer maatwerk in onderwijstijd aangeboden. 
Lees meer ›
23 mei 2018

Onderwijs aan zieke leerlingen

Zieke leerlingen staan niet altijd voldoende op het netvlies van scholen en op dat van de samenwerkingsverbanden als zijnde een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.
Lees meer ›
23 mei 2018

Regeling Gewoon Doen 2018

In de begroting VSV 2018 is geld opgenomen om maatwerkoplossingen mogelijk te maken voor jongeren, die anders tussen "de wal en het schip" belanden. Oplossingen die bijdragen aan het voorkomen van schooluitval of het aan het werk helpen van jongeren.
Even voorstellen: Sjakkelien Marlet, projectleider regionaal team J&G coaches vo
23 mei 2018

Even voorstellen: Sjakkelien Marlet, projectleider regionaal team J&G coaches vo

Sinds half februari ben ik (Sjakkelien Marlet) als projectleider verbonden aan het regionale team J&G coaches vo.
Lees meer ›
14 mei 2018

Procedure toelating praktijkonderwijs via TOP dossier

Vanaf heden is de aanvraagprocedure via TOP dossier voor de praktijkscholen van kracht. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11