Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 6

12 oktober 2017

Learning apart together: zelfevaluatie binnen het samenwerkingsverband

Learning apart together: iedere school leert op zijn eigen manier. En door inzichten te delen, leren we van elkaar. In 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een methode voor zelfevaluatie om de leerlingenondersteuning op scholen – al lerend – te ontwikkelen. Wat gaat goed? Wat kan beter? En welke vervolgstap kan de school maken? De methode wordt inmiddels op verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband toegepast.
Lees meer ›
09 oktober 2017

Even voorstellen: Irma de Wit, senior consulent

Per 1 oktober ben ik (Irma de Wit) begonnen als senior consulent passend onderwijs. Ik ondersteun een aantal vo/vso scholen als consulent, neem deel aan het Expertise Centrum Arbeid (ECA) en ben projectleider maatwerk thuiszittende leerlingen.
Lees meer ›
05 oktober 2017

Vernieuwde werkwijze GGD

De GGD heeft sinds dit schooljaar een vernieuwde werkwijze. Tijdens de kenniskring van 12 juni heeft de GGD hier uitleg over gegeven aan de hand van een PowerPoint. De GGD jeugdverpleegkundigen gaan in de komende weken naar de scholen om de werkwijze toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Lees meer ›
04 oktober 2017

Kenniskring TOP dossier op 2 oktober

Op 2 oktober 2017 organiseerden de leden van de netwerkgroep TOP dossier een kenniskring. Hierin presenteerden de leden hun advies over de ingebruikname van TOP dossier in het vo/vso: Wat is TOP dossier? Wat kan TOP dossier betekenen voor leerlingen en professionals in de regio? De werkgroep vroeg de aanwezige collega's om actief mee te denken. Het advies van de werkgroep en de uitkomsten uit de kenniskring worden in oktober voorgelegd aan het bestuur van het samenwerkingsverband.
Lees meer ›
14 september 2017

Themabijeenkomst expeditie onderzoek: hoe gaat het nu met de leerlingen?

Op 10 april gingen ondersteuningscoördinatoren, consulenten, trajectbegeleiders, directeuren en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de vraag: “Krijgt iedere leerling in de regio Noord-Kennemerland passend onderwijs en zo nee, wat is er voor nodig om dit te realiseren?” Tijdens de bijeenkomst bespraken de aanwezigen de mogelijkheden voor 10 leerlingen, die nog geen passend onderwijs kregen, om gezamenlijk toch tot ideeën te komen om de leerlingen te kunnen bieden wat zij nodig hebben. In dit nieuwsbericht leest u hoe het nu met een aantal van deze leerlingen gaat.
Lees meer ›
13 september 2017

Medicijnverstrekking en medisch handelen

VOION (arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs) heeft een publicatie geschreven over medicijnverstrekking en medisch handelen. In deze publicatie worden de verschillende vormen toegelicht en wordt uitgelegd hoe het met de aansprakelijkheid zit als er iets fout gaat. Ook biedt deze publicatie betrokkenen binnen scholen handvatten en tips om aan de slag te gaan met het opstellen van beleid rondom dit thema (bron: VOION.nl). Klik hier voor de publicatie.
13 september 2017

Landelijke evaluatie passend onderwijs

Landelijk vindt een evaluatie passend onderwijs plaats. Uit het meest recente onderzoek blijkt onder andere dat ouders van jongeren met een ondersteuningsbehoefte het belangrijk vinden dat zij in gesprek met de school kunnen gaan over de mogelijkheden voor de ondersteuning van hun kind.
Lees meer ›
13 september 2017

Nieuwe beroepsstandaard voor ondersteuningscoördinatoren

Het belang van de ondersteuningscoördinator wordt breed erkend en is sinds de Wet passend onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. Daarom is er een beroepsstandaard "zorgcoördinator: opgesteld door de NVSNVL (vereniging voor alle begeleiders in het vo en mbo).
Lees meer ›
13 september 2017

Symbiose traject Van der Meij college en Spinaker

In 2014 zijn het Van der Meij college en de Spinaker gestart met een pilot. De pilot biedt leerlingen van de Spinaker de mogelijkheid om een diploma beroepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg te behalen. Van de leerlingen uit het startjaar 2014 hebben inmiddels twee leerlingen een diploma gehaald. In schooljaar 2017-2018 starten 7 leerlingen met een symbiose traject.
Lees meer ›
12 september 2017

Professionaliseringsaanbod: schrijf nu in voor komende trainingen!

Voor komend schooljaar biedt het samenwerkingsverband opnieuw een professionaliseringsaanbod aan voor alle medewerkers in het onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. De eerste trainingen gaan al snel van start. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. We ontvangen de inschrijvingen voor de trainingen in september en oktober graag per omgaande. 
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8