Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 7

14 december 2017

Kennisdeling Expertise Centrum Arbeid (ECA) op 23 januari 2018

Het Expertise Centrum Arbeid (ECA) organiseert op 23 januari 2018 een kennisdeling over de volgende thema's: uitstroom dagbesteding, uitstroom arbeid, verdieping privacy wetgeving, verdieping Entree (bol, bbl en bindend studieadvies). 
Lees meer ›
06 december 2017

Duidelijkheid over privacy

De digitale privacy tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy. 
Lees meer ›
Wijziging team consulenten passend onderwijs vo/vso
14 november 2017

Wijziging team consulenten passend onderwijs vo/vso

Per 1 december wordt het team van consulenten versterkt door de komst van Annika Rijke. Zij neemt het stokje over van Marieke Derks. 
Lees meer ›
13 november 2017

Dit vindt het onderwijs van de kabinetsplannen: Werken vanuit vertrouwen is cruciaal.

Pagina’s vol plannen schreef ons nieuwe kabinet voor het onderwijs. Wat vindt het veld daar eigenlijk van? Aan het woord: Dick Bruinzeel, bestuurder van het Jan Arentsz in Alkmaar, over de verplichte governancestructuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Lees meer ›
13 november 2017

Kenniskring 2 november 2017: Ontwikkeling passend onderwijs - wat vraagt dit van ons?

Op 2 november gingen directeuren en bestuurders aan de slag met de vraag hoe we vanuit vertrouwen kunnen samenwerken aan passend onderwijs. De conclusie is duidelijk: ‘Het doel is dat elke leerling passend onderwijs krijgt. Dat is onze gezamenlijke richtlijn. Onze sturingsfilosofie is gebaseerd op gegrond vertrouwen. We werken volgens het principe trust me, prove me’. Lees verder ...

 

09 november 2017

Aan de slag met TOP dossier

Alle vo/vso scholen in de regio Noord-Kennemerland gaan dit schooljaar aan de slag met het TOP dossier. Het primair onderwijs werkt inmiddels al met het TOP dossier. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het TOP dossier is een webbased hulpmiddel waarin leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals samen werken om de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. De ingebruikname wordt goed voorbereid. Per schoollocatie worden één of twee medewerkers betrokken om hiervoor een plan te maken dat past bij de school.
Lees meer ›
06 november 2017

Samenvatting onderzoek 2016-2017: krijgt iedere jongere passend onderwijs?

In schooljaar 2016-2017 vond een onderzoek plaats op alle scholen binnen het samenwerkingsverband met als hoofdvraag: krijgt iedere jongere passend onderwijs?
Lees meer ›
31 oktober 2017

Vacature onafhankelijk voorzitter ALV

In verband met een wijziging in de governancestructuur is het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland per 1 januari 2018 op zoek naar een onafhankelijk voorzitter voor de algemene ledenvergadering (ALV), die boven de partijen staat, die de toezicht- en sturingsvisie onderschrijft en die de rol van voorzitter goed kan vervullen. De onafhankelijk voorzitter is een verbinder, is procesmatig sterk en is confronterend met behoud van de relatie.
Lees meer ›
12 oktober 2017

De ontwikkeling van de havo/vwo trajectplusklas Willem Blaeu en Spinaker is in volle gang

Het team van de trajectplusklas is in volle en enthousiaste voorbereiding om in januari 2018 te kunnen starten. Op dit moment bevindt de ontwikkeling van deze klas zich in fase 1. De docenten en het ondersteuningsteam zijn bezig met de voorbereidingen; observaties, lesbezoeken, scholingen en workshops vinden plaats. Daarnaast houdt de projectgroep zich bezig met de ontwikkeling van de procedure.

De trajectplusklas is bedoeld voor vso-leerlingen en havo/vwo leerlingen die binnen het reguliere onderwijs met intensieve ondersteuning een havo/vwo diploma kunnen halen.

 
Lees meer ›

12 oktober 2017

Learning apart together: zelfevaluatie binnen het samenwerkingsverband

Learning apart together: iedere school leert op zijn eigen manier. En door inzichten te delen, leren we van elkaar. In 2016 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een methode voor zelfevaluatie om de leerlingenondersteuning op scholen – al lerend – te ontwikkelen. Wat gaat goed? Wat kan beter? En welke vervolgstap kan de school maken? De methode wordt inmiddels op verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband toegepast.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10