Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 7

12 februari 2018

Versterking team passend onderwijs

Per 1 februari is het team passend onderwijs versterkt door de komst van Ingrid Kroezen en Meta Streefland. 
Lees meer ›
25 januari 2018

De havo/vwo trajectplusklas Willem Blaeu en Spinaker is gestart!

Vanaf september 2017 hebben de scholen Willem Blaeu en de Spinaker de handen ineengeslagen om een trajectplusklas op te starten.

 

 
Lees meer ›

17 januari 2018

Wijziging bereikbaarheid team passend onderwijs per 2018

Vanaf heden verandert de bereikbaarheid van het team passend onderwijs, voorheen dagelijks bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur.
Lees meer ›
Verrassing voor medewerkers TOM
17 januari 2018

Verrassing voor medewerkers TOM

Eind december werden de medewerkers van de TOM blij verrast met een kookboek van Jamie Oliver. 
Lees meer ›
Versterking team TOM
17 januari 2018

Versterking team TOM

Per 1 januari 2018 is het team TOM versterkt door de komst van Hans Eeftinck. Hij is leidinggevende op de TOM.
Lees meer ›
17 januari 2018

Kansrijk 10-14 in Alkmaar-Noord!

Overgangsmomenten in het onderwijs behoren voor de meeste leerlingen tot de meest kwetsbare momenten. Zeker de overgang van primair naar voortgezet onderwijs brengt risico’s met zich mee. Binnenkort start in Alkmaar-Noord een pilot gericht op het creëren van gelijke toekomstkansen voor kinderen met ongelijke sociale, culturele en economische uitgangssituaties.
Lees meer ›
17 januari 2018

Ambitietafel Alkmaarse Onderwijsagenda

“Wat kunnen onderwijs en arbeidsmarkt voor elkaar betekenen om leerlingen via een reeks ervaringen te begeleiden naar het werk waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden?”
Lees meer ›
17 januari 2018

Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Lees meer ›
09 januari 2018

Aanmelding MBO

Leerlingen die zich aanmelden voor het middelbaar beroepsonderwijs, moeten dit uiterlijk op 1 april 2018 voor het komende studiejaar doen. Als een leerling zich niet op deze datum heeft aangemeld, kan de mbo-instelling hem of haar weigeren.
19 december 2017

Uitwisselingsproject Estland

Achttien collega’s uit het voortgezet onderwijs in Noord-Holland namen in november deel aan een uitwisseling naar Estland. Het doel van de uitwisseling is om te leren hoe de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs te vergroten. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11