Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 9

03 februari 2017

Zorgplicht

Alle scholen in Nederland hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Een aantal directeuren binnen het samenwerkingsverband heeft onlangs vragen gesteld over de zorgplicht. Wanneer heeft een school zorgplicht? Wat is de wettelijke status van de vermelding van plaatsruimte in het schoolondersteuningsplan/-profiel? Wat is informele zorgplicht? Onderstaand geven we u een toelichting op deze gestelde vragen.
Lees meer ›
21 december 2016

Overstap po-vo schooljaar 2016-2017: nieuwe documentenset en informatiebijeenkomsten

Een goede overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Veranderingen in de wet- en regelgeving en de evaluatie van de procedure 2015-2016  hebben geleid tot een aantal veranderingen in de povo-procedure 2016-2017. De nieuwe documentenset voor de POVO-overstap 2016-2017 is hier te downloaden.
10 november 2016

De handreiking schoolverzuimadministratie

Bent u op zoek naar (aanvullende) tips om schoolverzuim tegen te gaan? De handreiking schoolverzuimadministratie bevat tips en adviezen uit de praktijk die u kunnen helpen de verzuimregistratie beter te benutten en schoolverzuim tegen te gaan, zodat thuiszitten en uitval van leerlingen zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Lees meer ›
1 2 3 4 5 6 7 8 9