Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws - pagina 9

13 september 2017

Symbiose traject Van der Meij college en Spinaker

In 2014 zijn het Van der Meij college en de Spinaker gestart met een pilot. De pilot biedt leerlingen van de Spinaker de mogelijkheid om een diploma beroepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg te behalen. Van de leerlingen uit het startjaar 2014 hebben inmiddels twee leerlingen een diploma gehaald. In schooljaar 2017-2018 starten 7 leerlingen met een symbiose traject.
Lees meer ›
12 september 2017

Professionaliseringsaanbod: schrijf nu in voor komende trainingen!

Voor komend schooljaar biedt het samenwerkingsverband opnieuw een professionaliseringsaanbod aan voor alle medewerkers in het onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. De eerste trainingen gaan al snel van start. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. We ontvangen de inschrijvingen voor de trainingen in september en oktober graag per omgaande. 
Lees meer ›
20 juli 2017

Willem Blaeu en Spinaker starten met de ontwikkeling van een havo/vwo trajectplus+ klas

In september 2017 starten Willem Blaeu en de Spinaker met de voorbereidingen voor een havo/vwo trajectplus+ klas op het Willem Blaeu. De trajectplus+ klas is bedoeld voor vso-leerlingen van de Spinaker én voor havo/vwo leerlingen uit het regulier onderwijs die gebaat zijn bij de ondersteuning vanuit de trajectplus+ klas. Met dit initiatief vergroten de scholen het aanbod voor havo/vwo-leerlingen in de regio en wordt de samenwerking tussen vo en vso versterkt.
Lees meer ›
20 juni 2017

Professionaliseringsaanbod schooljaar 2017-2018

Na een succesvolle reeks in het afgelopen schooljaar biedt het samenwerkingsverband voor aankomend schooljaar 2017-2018 opnieuw een professionaliseringsaanbod aan voor alle medewerkers in het onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Het aanbod bestaat uit interessante en direct toepasbare cursussen en trainingen. Denk hierbij aan ‘hoogbegaafdheid’, ‘intake training ’of ‘een 'training educatief partnerschap'.
Lees meer ›
15 juni 2017

Agenda 2017-2018: kenniskringen en themabijeenkomsten

Het samenwerkingsverband organiseert in schooljaar 2017-2018 wederom kenniskringen en themabijeenkomsten voor professionals. De agenda voor het nieuwe schooljaar is beschikbaar via de website. Reserveer de data alvast in uw agenda!
Lees meer ›
15 juni 2017

Een inkijkje in de activiteiten van de netwerkgroepen

Professionals van scholen, consulenten, kernpartners en andere partners ontmoeten elkaar in verschillende netwerken. De netwerkgroepen ontwikkelen passend onderwijs rondom een specifiek thema. De interactieve kaart geeft een inkijkje in de activiteiten van de netwerkgroepen per thema.
Lees meer ›
08 juni 2017

Subsidieprogramma doorstroom vmbo-mbo & vmbo-havo

Uit onderzoek is gebleken dat sommige leerlingen moeite hebben met het maken van de overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Met de subsidieregeling doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo zetten de minister en staatssecretaris zich gezamenlijk in om die leerlingen te helpen deze overstap soepeler te kunnen maken.
Lees meer ›
31 mei 2017

Verzuimprotocol 2017

In het afgelopen schooljaar hebben verzuimcoördinatoren, leerplichtambtenaren en een consulent passend onderwijs het bestaande verzuimprotocol geactualiseerd. Het actuele verzuimprotocol 2017 is beschikbaar via de website van het samenwerkingsverband. Het document is bedoeld voor alle scholen die vallen onder het samenwerkingsverband vo/vso in Noord-Kennemerland en is tevens bruikbaar voor MBO-instellingen.

Lees meer ›
Regio Noord-Kennemerland ondertekent thuiszitterspact
17 mei 2017

Regio Noord-Kennemerland ondertekent thuiszitterspact

In mei 2017 ondertekenden de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet (specaal) onderwijs (algemeen directeuren Astrid Ottenheym en Anne Veldt) en de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland het Thuiszitterspact 2017-2020. 
Lees meer ›
10 mei 2017

Sfeerfilmpje Themabijeenkomst 'expeditie onderzoek' 10 april 2017

Ondersteunend aan het sfeerverslag is er ook een filmpje gemaakt wat beeldend de middag van de themabijeenkomst van afgelopen maandag 10 april weergeeft.
Lees meer ›

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10