Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

09 november 2017

Aan de slag met TOP dossier

Alle vo/vso scholen in de regio Noord-Kennemerland gaan dit schooljaar aan de slag met het TOP dossier. Het primair onderwijs werkt inmiddels al met het TOP dossier. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het TOP dossier is een webbased hulpmiddel waarin leerling, ouders, leerkracht en eventuele andere professionals samen werken om de leerling de ondersteuning te bieden die hij/zij nodig heeft. De ingebruikname wordt goed voorbereid. Per schoollocatie worden één of twee medewerkers betrokken om hiervoor een plan te maken dat past bij de school.

Ingebruikname per school

In november en december 2017 komen de medewerkers van de verschillende scholen bijeen om per school een plan te maken voor de ingebruikname. De medewerkers besteden onder andere aandacht aan de communicatie naar collega’s, ouders en leerlingen, technische randvoorwaarden en ICT, een planning van activiteiten per school en scholing.

 

Wat vooraf ging

De netwerkgroep TOP dossier heeft in schooljaar 2016-2017 meegedacht over de inhoudelijke ontwikkeling van het TOP dossier voor vo/vso scholen in deze regio. Op 2 oktober 2017 namen de leden van de netwerkgroep TOP dossier hun collega’s hierin mee: TOP dossier helpt bij het eenduidig, veilig en handelingsgericht vastleggen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en afspraken over het bieden van deze ondersteuning. Leerling, ouders en andere professionals vanuit onderwijs en jeugdhulp/zorg kunnen gemakkelijk betrokken worden bij de doelen en het ontwikkelingsperspectief van de leerling. ’

 

Meer weten over de ontwikkeling van het TOP dossier? Kijk dan op http://www.topdossier.nl/ of raadpleeg de informatie uit de kenniskring TOP dossier