Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

09 oktober 2018

Aanvraagprocedure Commissie van Toewijzing per 11 december 2018 alleen via TOP dossier

Per 1 januari 2019 stopt het samenwerkingsverband definitief met het huidige aanvraagsysteem ‘meldformulier c.q. Bizway’. 

Dit betekent dat scholen tot uiterlijk 11 december 2018 aanvragen bij de Commissie van Toewijzing in kunnen dienen via Bizway. Vanaf 12 december zijn aanvragen alleen via TOP dossier mogelijk.

 

Overgangsperiode september t/m 11 december 2018: Bizway en TOP dossier

In de periode september t/m 11 december 2018 is sprake van een overgangsperiode van het oude systeem Bizway naar het nieuwe systeem TOP dossier. Dit betekent dat scholen in deze periode beide systemen kunnen gebruiken om aanvragen in te dienen bij de Commissie van Toewijzing van het samenwerkingsverband. Vanaf 12 december kan dit niet meer en worden aanvragen alleen via TOP dossier geaccepteerd door de Commissie van Toewijzing.

 

Gefaseerde ingebruikname TOP dossier

Bovenstaande betekent niet dat iedere school voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte voor 11 december een TOP dossier moet aanmaken. Iedere school kiest namelijk zelf – in overleg met het team – voor welke leerlingen en op welke datum TOP dossier in gebruik genomen wordt. Iedere school maakt dus een eigen plan voor in gebruik name. Het meest handige is om in ieder geval te starten met TOP dossier voor:

1. leerlingen die een verhoogde kans hebben op een toekomstige aanvraag bij de Commissie van Toewijzing, zoals een aanvraag voor een individueel arrangement (TVIA), de TOM (TBV TOM), de trajectplusklas (TBV Trajectplusklas), het PrO (TLV PrO) of het vso (TLV vso)

en

2. leerlingen die (dreigend) thuiszitten.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de ingebruikname van TOP dossier? Technische vragen kunt u stellen aan de Servicedesk van Top dossier via: http://www.topdossier.nl/contact/. Beleidsmatige en procedurele vragen kunt u per mail stellen aan skruijer@swvnk.nl.