Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

17 januari 2018

Afwegingskader meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het basisdocument is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Het document helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader. Klik hier voor het basisdocument.