Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

29 maart 2018

Autisme Centrum Noord-Holland

Noord-Holland kent een nieuwe, unieke ontwikkelplek voor kinderen met autisme die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school kunnen: Autisme Centrum Noord-Holland.

Sinds maart 2018 biedt Autisme Centrum Noord Holland een nieuwe vorm van zorg in combinatie met onderwijs. Op locatie ‘de Boog’ in Heerhugowaard is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme, die wel onderwijs kunnen volgen maar om welke reden van ook geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod. Klik hier voor meer informatie.