Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

14 juli 2018

Handreiking succesvolle overgang vo-ho

De overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (vo) naar het hoger onderwijs (ho) kan voor leerlingen groot zijn.

Studenten met een extra ondersteuningsbehoefte hebben een hogere kans op uitval in het hoger onderwijs dan studenten zonder ondersteuningsbehoefte. Dit willen we natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Daarom heeft de vo raad aan handreiking gemaakt: Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het ho?

 

“Ik heb de laatste twee jaar van mijn schooltijd op het vso gezeten. Mijn decaan bleef herhalen hoe belangrijk het is om achter je rechten aan te gaan als ‘student met een ondersteuningsbehoefte’. Vandaar dat ik gelijk op de website van de hogeschool heb gekeken naar de mogelijkheden.”

 

Klik hier voor de handreiking.

 

Klik hier voor overzicht 'bijdragen aan een succesvolle overgang van vo naar ho voor studenten met een functiebeperking'.