Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

26 september 2018

Landelijke campagne Samen zijn wij school

Eind september is deze campagne van start gegaan met als thema ouderbetrokkenheid. Ouders zijn niet ‘alleen maar’ ouders. Zij zijn serieuze gesprekspartners in de onderwijssector.

De betrokken organisaties bij ‘Samen zijn wij School’ roepen ouders en scholen op om meer samen te werken aan het welbevinden en het succes van leerlingen. Zo neemt niet alleen binnen, maar ook buiten de sector het bewustzijn toe dat onderwijskwaliteit niet alleen het behalen van een doel is, maar ook een proces waarbij samenwerken noodzakelijk is.

 

Samenwerking tussen schoolteams, met ouders, samen met de opvang en met al die andere partijen die om het kind heen staan is hierbij cruciaal. Denk bijvoorbeeld ook aan de samenwerking tussen jeugdhulp, gemeenten, voorschoolse partners en politie. Tegelijkertijd moeten we ook duidelijke afspraken maken over wie wat doet. Daarbij gaan we het gesprek aan met politiek, samenleving en ouders over wat ze wel en niet van het onderwijs kunnen verwachten.

 

‘Samen zijn wij School’ roept op tot het delen van goede voorbeelden van samenwerking en het onderschrijven, ondertekenen en delen van de campagne via www.SamenZijnWijSchool.nl.

 

Naast de initiatiefnemers Ouders & Onderwijs, CPS, Driestar Onderwijsadvies en Verus wordt de campagne wordt onder meer onderschreven door Driestar onderwijsadvies, Ouders & Onderwijs, de VO-raad, de AVS, Ingrado, het NJi, Verus, VOS/ABB, het Lectoren Platform ‘Ouderbetrokkenheid’ en een aantal scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Voor alle onderschrijvers zie www.samenzijnwijschool.nl

 

Voor toelichting klik op het onderstaande filmpje: