Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

29 maart 2018

Onderwijs aan nieuwkomers in het vso

Is het mogelijk om onderwijs aan nieuwkomers in het vso, die korter dan twee jaar in Nederland zijn, te bekostigen vanuit ISK-middelen?

Het is niet mogelijk om aanvullende bekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers in het vso te ontvangen. Dit omdat de aanvullende bekostiging bedoeld is voor scholen in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), waar vso-scholen niet onder vallen. Deze scholen vallen onder de Wet op de expertisecentra (WEC).
(Bron: Ministerie van OCW, 18 december 2017)