Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

23 mei 2018

Onderwijs aan zieke leerlingen

Zieke leerlingen staan niet altijd voldoende op het netvlies van scholen en op dat van de samenwerkingsverbanden als zijnde een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.

De landelijk beschikbare onderwijsondersteuning (OZL) is helaas nog onvoldoende bekend als beschikbare basisondersteuning. Ook de langdurige ondersteuning van zieke leerlingen (voor een periode na 12 weken) lijkt niet voor iedere zieke leerling gelijk toegankelijk.


De wetgeving stelt de school van inschrijving verantwoordelijk voor het onderwijs aan de zieke leerling. Waarbij eventueel onderwijsondersteuning kan worden ingezet.

 

Mogelijkheden onderwijs- en ondersteuningsbehoeften


Voor onderwijs en ondersteuning aan zieke kinderen is het volgende mogelijk:

- de inzet van consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) via de educatieve
voorzieningen (EV) en/of onderwijsadviesbureaus (oab’s) (12 weken);
- hulpmiddelen als ‘klassecontact’;
- een arrangement indien intensieve ondersteuning gewenst is (tvia, aan te vragen via de CvT).

 

Bij vragen over onderwijs en ondersteuning aan zieke leerlingen kan de school altijd de consulent passend onderwijs raadplegen.

 

Bron: Oberon