Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

25 september 2018

Passend onderwijs in de begroting OCW

Op 18 september was het weer Prinsjesdag. In de gepresenteerde begroting is passend onderwijs op een tweetal plaatsen genoemd.

Passend onderwijs in de begroting OCW
Het kabinet wil stappen zetten om het beleid gericht op passend onderwijs te verbeteren. Het is van belang dat het eigenaarschap voor passend onderwijs wordt gevoeld door leraren en scholen en dat middelen echt in de klas terecht komen. Ouders worden ondersteund in het gesprek met scholen, er komt onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden en de combinatie van onderwijs en (zware) zorg wordt gemakkelijker.

 

In vervolg op de afspraken in het regeerakkoord wordt in de begroting melding gemaakt van de plannen van het kabinet om de inspectie discretionaire bevoegdheid te geven om rekening te houden met een hoog aantal zorgleerlingen. In het po is die bevoegdheid het afgelopen jaar al uitgebreid.

 

Conform eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel voorbereid inzake instemming van de medezeggenschap op hoofdlijnen van de begroting. Ook de invloed van leraren op de vormgeving van passend onderwijs wordt uitgebreid. Leraren krijgen meer inzicht en inspraak in de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. Ook wordt de medezeggenschap op het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband versterkt. Het voorbeeld dat hierbij wordt genoemd, inspraak op groepsgrootte, is wel heel specifiek.

 

(Bron: Steunpunt Passend Onderwijs)