Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

17 oktober 2018

Samen sterk voor (dreigende) thuiszittende leerlingen

Binnen het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland wordt handelingsgericht en proactief gewerkt.

Hierbij zijn een drietal documenten belangrijk:

 

1. Verzuimprotocol 2018
2. Protocol thuiszittende leerlingen
3. Methodische aanpak schoolverzuim

 

Klik hier voor meer informatie en de documenten.