Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

20 februari 2018

Succesvolle kennisdeling Expertise Centrum Arbeid

Op 23 januari vond een kennisdeling van het ECA plaats. De belangrijkste onderwerpen van het programma: uitstroom vanuit praktijkonderwijs en VSO en de nieuwe privacyregels.

Succesvolle kennisdeling Expertise Centrum Arbeid
Er was een grote opkomst vanuit het onderwijs, waar mentoren, stagecoördinatoren, transitiecoaches en management benieuwd waren naar de laatste ontwikkelingen. Ook externe partners vanuit gemeenten, zorgorganisaties en leerplicht waren aanwezig.


Na een introductie over de lopende onderwerpen van het ECA, zoals het project Route arbeid en werkgeversprojecten, was er een plenaire presentatie over de privacywetgeving.
Na het plenaire gedeelte gingen de aanwezigen uiteen in vier groepen om deel te nemen aan de workshops.

 

De onderwerpen van de workshops waren:
1. uitstroom arbeid met nieuwe wet en regelgeving
2. uitstroom dagbesteding, waarin ook over beschut werk is gesproken
3. doorstroom naar Entree
4. verdieping privacywetgeving

 

Na 2 ronden was de afsluiting met een netwerkborrel. Deze werd verzorgd door medewerkers en leerlingen van De Spinaker, wat zorgde voor een mooie afsluiting van deze kennisdeling.

 

Het ECA zal begin volgend schooljaar een nieuwe kennisdeling organiseren.