Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

08 oktober 2018

Terugblik conferentie Samen leren leven: over grenzen kijken en beter luisteren

Elk kind heeft recht op een plek waar het zich kan ontwikkelen, ook als het kind daarbij extra steun nodig heeft. Hoe maak je die ambitie waar? Over die vraag bogen zich 150 deelnemers aan de conferentie Samen leren leven die op vrijdag 28 september in Heerhugowaard plaatsvond. Conclusies: Onderwijs en gemeenten moeten over grenzen kijken en beter luisteren naar jongeren en ouders.

Terugblik conferentie Samen leren leven: over grenzen kijken en beter luisteren
Vier jaar geleden werd de Wet passend onderwijs van kracht. Doel van die wet is ervoor te zorgen dat ieder kind een passende plek krijgt in het onderwijs en de samenleving. Wat is er in die vier jaar bereikt? Wat moet er nog gebeuren? Die vragen waren de inzet van de conferentie in Heerhugowaard. Ruim 150 ouders, jongeren, wethouders, schoolbestuurders, docenten en jeugdhulpaanbieders uit Noord-Kennemerland kwamen bij elkaar om hierover te praten.

 

Werken vanuit behoeften

Allereerst constateerden de deelnemers dat veel goed gaat in Noord-Kennemerland voor kinderen die extra steun nodig hebben. Maar er zijn zeker punten die aandacht verdienen. In een van de social labs waarin de deelnemers met elkaar aan de slag gingen, werd een actielijst gemaakt. “Werken vanuit de behoeften van jongeren en hun ouders staat met stip op nummer 1”, aldus Sanne Kruijer, beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland. “Daarmee kunnen we het verschil maken in het leven van jongeren. En ‘gewoon’ doen wat goed is, niet accepteren dat we belangrijke zaken niet kunnen bieden.”

 

Over grenzen kijken

Het belang van de jongere staat centraal, vindt ook Anne Veldt, directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband vo Noord-Kennemerland: “We moeten elkaar ontmoeten en ervoor zorgen dat geen jongere tussen wal en schip raakt. Daarvoor moeten we allemaal onze eigen opdracht een beetje oprekken en over de eigen grenzen kijken. Soms kan onderwijs beter buiten de school gegeven worden, thuis bijvoorbeeld of op een leerwerkplek. Als dat zo is, moeten we dat met elkaar regelen. Over grenzen kijken moet leiden tot maatwerkafspraken die bijdragen aan een stevige toekomst van de jongeren.”

 

Beter luisteren

De deelnemers concludeerden verder dat er veel beter geluisterd moet worden naar jongeren en hun ouders. Een van de jongeren zei: “Zie mij zoals ik ben. Zie mij niet als een probleem dat je zo snel mogelijk moet oplossen.” Ook wethouder Elly Konijn-Vermaas van gemeente Alkmaar benadrukte het belang van luisteren. “Daarvoor moeten allereerst de barrières om hulp te vragen weggenomen worden. Veel mensen vinden hulp vragen nu nog erg moeilijk.”

 

Samen durven en doen

De opbrengst van de dag was duidelijk: alle deelnemers voelden dat ze met elkaar een opdracht hebben. Anne Veldt: “We benaderen kinderen en hun verzorgers vanuit medemenselijkheid en verantwoordelijkheid. We zorgen dat ieder kind meetelt en floreert, zodat het op weg kan naar zelfverwezenlijking.” Daarbij is het belangrijk om samen een visie te ontwikkelen. Samen durven en doen. De conferentie was daarmee een evaluatie, maar ook een opmaat naar een nieuw plan voor de verbinding van onderwijs en jeugdhulp in Noord-Kennemerland. De resultaten worden de komende periode uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda 2019 – 2022.