Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

23 mei 2018

Variawet biedt meer maatwerk leerlingen

Leerlingen die tijdelijk geen regulier onderwijs volgen op basisscholen of middelbare scholen, krijgen per 1 augustus 2018 meer maatwerk in onderwijstijd aangeboden. 

Dat staat in de nieuwe Variawet, die de Kamer 19 december 2017 heeft aangenomen. Deze wet regelt onder meer het aanbieden van meer maatwerk in het schooljaar 2018-2019 aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

Het is de bedoeling dat deze leerlingen uiteindelijk toegroeien naar het volgen van regulier onderwijs. Leerlingen die dat (tijdelijk) niet kunnen vanwege een lichamelijke en/of psychische beperking, hebben op basis van de Leerplichtwet 1969 momenteel recht op een vrijstelling. Hiervoor doen ouders een aanvraag bij de gemeente. Dat gebeurt op basis van een doktersverklaring, waarna de gemeente deze aanvraag beoordeelt. Deze kinderen hebben echter wel baat bij onderwijs. De wet beoogt deze kinderen tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen.

 

Verklaring arts

Voor leerlingen die volledig niet naar school kunnen, blijft het mogelijk om op basis van een verklaring van een arts volledig vrijgesteld te worden. De scholen blijven echter zelf verantwoordelijk over het onderwijs en het ontwikkelprogramma en bieden dit, in overleg met de ouders/verzorgers, aan. Voor zieke leerlingen met bijvoorbeeld migraine of griep blijft artikel 11 onder d van de Leerplichtwet van toepassing: dit blijft een vorm van geoorloofd verzuim.

 

Inspectie

De Variawet is al in het staatsblad gepubliceerd. De Inspectie maakt nu een beleidsregel die duidelijk moet maken hoe het tijdelijke deeltijd onderwijs in het regulier onderwijs wordt vormgegeven. Naast maatwerk staan er meer wijzigingen in de Variawet. Op één uitzondering na treden al deze wijzigingen per 1 augustus 2018 in werking.

 

Bron: www.passendonderwijs.nl