Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

12 februari 2018

Versterking team passend onderwijs

Per 1 februari is het team passend onderwijs versterkt door de komst van Ingrid Kroezen en Meta Streefland. 

Ik (Ingrid Kroezen) ben gestart als senior consulent passend onderwijs. Mijn bijdrage aan passend onderwijs heb ik de afgelopen 10 jaar vooral geleverd in de regio’s Amsterdam, Waterland en Amstelland en de Meerlanden. Hier bood ik ondersteuning aan trajectbegeleiders, docenten, mentoren, ondersteuningscoördinatoren en teamleiders. Dit deed ik door teams te adviseren en te coachen op het gebied van vraagstukken over het bieden van ´goed´ onderwijs.


Ik ben opgeleid als schoolpsycholoog en heb ruime ervaring in het meedenken en -werken op verschillende niveaus met de invulling van passend onderwijs. Van leerling tot directie en alle lagen hiertussen. Ik kijk er enorm naar uit om vanuit mijn nieuwe functie samen te bouwen aan passend onderwijs voor elke leerling. Vanuit mijn woonplaats Medemblik leg ik nu minder kilometers af en zal ik ook minder in de file staan, wat een bijkomend voordeel is van het werken in deze regio.

 

Ik ben bereikbaar via ikroezen@swvnk.nl en via het loket passend onderwijs.

 

Hopelijk snel tot ziens!

 

Ik (Meta Streefland) ben gestart als senior consulent passend onderwijs. Als mens en professional denk en werk ik vanuit een inclusieve gedachte. Dat vraagt m.i. van professionals dat zij samenwerking zoeken met het kind en ouders en met elkaar. Samenwerking die zich richt op het bieden van kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling van ieder kind. Juist daar waar ontwikkeling niet als vanzelfsprekend gaat, ligt er de uitdaging om met de leerling, ouders en school te onderzoeken wat er nodig is. Hier wil ik graag vanuit mijn nieuwe rol een bijdrage aan leveren!

 

In vogelvlucht mijn onderwijsloopbaan: vanaf 2009 ben ik werkzaam geweest op Heliomare Onderwijs. Eerst als zorgcoördinator van de ambulante begeleiding en na de invoering van Passend Onderwijs als coördinator van de Externe Dienstverlening. (vanuit Heliomare was ik lid van de Commissie van Toewijzing in het samenwerkingsverband) In de kenniskring op Heliomare heb ik samen met collega’s waardevol onderzoek gedaan, onder meer naar “dynamisch arrangeren”. In de periode voor 2009 heb ik op diverse basisscholen gewerkt, als leraar en daarna als intern begeleider. Terugkijkend was geen school hetzelfde, de dorpsschool, de school in hartje Amsterdam, klassikaal onderwijs, ontwikkelingsgericht onderwijs, regulier of speciaal, er is een grote verscheidenheid. Toch zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen: Kinderen en ouders, de wens om te leren en ontwikkelen in een veilige school en heel veel betrokken professionals die zich hiervoor dagelijks inzetten. Ik ervaar mijn loopbaan in het onderwijs als kleurrijk en kansrijk.


Mijn ervaring en kennis zet ik graag in voor het samenwerkingsverband. Ik kijk uit naar een waardevolle samenwerking met weer “nieuwe” collega’s in het samenwerkingsverband, op de verschillende scholen en in netwerkgroepen.

 

Ik ben bereikbaar via mstreefland@swvnk.nl en via het loket passend onderwijs.

 

Graag tot ziens!