Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

26 juni 2018

Werkconferentie "onderwijs op maat aan nieuwkomersleerlingen"

Geef met maatwerk meer ruimte aan talentontwikkeling en persoonlijke kwaliteiten van leerlingen.

Werkconferentie
De VO-raad onderstreept het belang dat nieuwkomers de kans krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. En naar het onderwijsniveau kunnen doorstromen dat aansluit bij hun capaciteiten en talenten. De werkconferentie op 21 juni was gericht op kennisdelen, inspiratie opdoen en met elkaar leren over diverse thema’s, bijvoorbeeld wet en regelgeving en de rol van het samenwerkingsverband. Vanuit ons samenwerkingsverband werd gehaald, gedeeld en gebracht.

 

Anna-Paulien Smits, rector Stedelijk Dalton College, Chantal Bakker, ondersteuner voor nieuwkomersleerlingen op het Dalton, Loek Zoon, afdelingsleider onderbouw havo/vwo van het Huijgens College en Meta Streefland, consulent passend onderwijs en betrokken bij het thema onderwijs aan nieuwkomers, reisden af naar Utrecht.

 

Meta en Loek bezochten de workshop: Maatwerk in het voortgezet onderwijs; Wat mag er nou en wat moet er nou? Jorrit Blaas, werkzaam voor OCW en economie leraar vertelde over wat kan, mag en moet.

 

Anna-Paulien en Chantal verzorgden een workshop: Wat is de rol van samenwerkingsverbanden voor startende nieuwkomersleerlingen in het VO?
Zij vertelden in hun workshop over de aanpak en organisatie van de versterkte leerroute op het Dalton voor nieuwkomers leerlingen. De positieve resultaten van de leerroute en de volgende fase in de doorontwikkeling van de versterkte leerroute. Ook werd aandacht besteed aan de facilitering voor route door het samenwerkingsverband door middel van een groepsarrangement nieuwkomers.


In korte filmpjes kwamen nieuwkomers leerlingen zelf aan het woord, over hun school, waar zij tegen aan liepen en hoe zij ondersteuning kregen.

 

Chantal vertelde hoe de versterkte leerroute aansluit op de ondersteuningsstructuur in de school, op welke wijze ouders worden betrokken, hoe leerlingen zelf regie houden en op welke wijze ook medeleerlingen meedenken bij het versterken van een leerroute op alle ontwikkelingsgebieden. (Suggestie van leerlingen? Koop een tennistafel!)


Op 29 juni komen Anna-Paulien, Loek, Bernadette en Meta bij elkaar om uit te wisselen en te onderzoeken hoe de inzichten kunnen worden gedeeld met andere scholen en collega’s in het samenwerkingsverband.