Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

29 maart 2018

Wie heeft zorgplicht voor VAVO-leerlingen?

Als het gaat om een uitbestede leerling vanuit het vo of vso, dan behoudt de vo/vso school de zorgplicht. 

Daar staat de leerling namelijk ingeschreven en wordt hij/zij bekostigd.

Over de eventuele extra ondersteuning en begeleiding van die leerlingen maakt de vo-school (financiële) afspraken met het ROC. Dit, omdat de leerling dan niet voltijds op het vo of vso wordt ondersteund. Daar maakt de betreffende vo/vso school dan afspraken over met de vavo instelling. (Bron: Ministerie van OCW, 14 december 2017)