Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Nieuws

17 januari 2018

Wijziging bereikbaarheid team passend onderwijs per 2018

Vanaf heden verandert de bereikbaarheid van het team passend onderwijs, voorheen dagelijks bereikbaar tussen 12.00 en 14.00 uur.

Wij zijn de gehele dag bereikbaar via het algemene nummer 072-7920100. Het secretariaat zet uw vraag door naar een van de consulenten, per mail of telefonisch. Dagelijks is een consulent verantwoordelijk voor de mailbox loketpao@swvnk.nl om vragen te beantwoorden.


Aanleiding van de wijziging is dat het aantal - en de aard van (aan)vragen bij de loketdienst is veranderd. De vragen zijn steeds vaker specifiek voor één consulent (of school waaraan een consulent is gekoppeld). Voorheen waren de vragen algemener van aard. Daarnaast is de agenda van de consulenten dynamisch en zijn zij bij voorkeur zo flexibel mogelijk inzetbaar om gesprekken met school, leerplicht, hulpverleners, ouders en leerlingen te kunnen inplannen.