Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Basis, lichte en extra ondersteuning op school

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op elke school binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is. Deze ondersteuning is voor kinderen met een algemene ondersteuningsvraag. Voorbeelden van basisondersteuning zijn: veiligheid op school en leraren met kennis van ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Omdat iedere school basisondersteuning aanbiedt, zijn afspraken gemaakt over welke basisondersteuning op scholen aanwezig moet zijn. Meer informatie over de afspraken over basisondersteuning is te vinden in het ondersteuningsplan 2014-2018.

 

Lichte ondersteuning in het vmbo

Gaat uw kind van de basisschool naar een middelbare school voor vmbo? En heeft uw kind een leerachterstand en/of sociaal-emotionele problemen? Het vmbo biedt uw kind passende lichte ondersteuning. Passend betekent: passend bij uw zoon of dochter. De ondersteuning is per kind of in groepen. Voorbeelden van lichte ondersteuning zijn ondersteuning bij rekenen en taal of trainingen in sociale vaardigheden of in omgaan met faalangst.

 

De middelbare school kijkt samen met u en uw kind of lichte ondersteuning nodig is. Voor meer informatie over lichte ondersteuning klikt u hier.

 

Extra ondersteuning

Wanneer basisondersteuning niet voldoende is, krijgt een kind extra ondersteuning op school. Iedere school heeft verschillende vormen van extra ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: een paar uur ondersteuning door een trajectbegeleider in een aparte klas of extra ondersteuning in de klas.

 

Krijgt uw kind extra ondersteuning? Dan stelt de school samen met u een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders. In een OPP staat welke onderwijsdoelen het kind kan halen.

 

Is de extra ondersteuning niet voldoende? Dan kan de school een aanvraag doen voor intensieve ondersteuning, het praktijkonderwijs of voor het voortgezet speciaal onderwijs. Meer informatie over deze vormen van ondersteuning vindt u in het linkermenu van de website.

 

Heeft u een vraag over de ondersteuning aan uw kind? U kunt uw vraag stellen aan de school van uw kind of aan het loket passend onderwijs.