Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Intensieve ondersteuning in de TOM (Traject op Maat)

Heeft uw kind tijdelijk een passende plek buiten de eigen school nodig? Dan kan hij of zij terecht bij de TOM (Traject Op Maat).
 
De TOM is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. In een periode van 13 weken wordt door verschillende, op de TOM werkzame, professionals geobserveerd, begeleid en de ondersteuningsbehoeften van de leerling vastgesteld. In de TOM krijgen kinderen onderwijs en ondersteuning buiten de eigen school. De medewerkers van de TOM helpen de kinderen bij het onderwijsprogramma van de eigen school. Daarnaast helpen zij de kinderen bij het versterken van hun schoolse en sociale vaardigheden.
 
Gedurende de TOM-periode vinden er regelmatig evaluaties plaats waarbij de leerling, ouders, school van herkomst en andere relevante betrokkenen aanwezig zijn. Tijdens deze evaluaties worden de observaties besproken en daaruit volgend een advies op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Met alle betrokkenen wordt gesproken of de school van herkomst kan voorzien in de ondersteuningsbehoeften van het kind. Of dat er uitgekeken moet worden naar een ander type onderwijs omdat dit beter aansluit bij de behoeften van de leerling. De medewerkers van de TOM helpen kinderen en ouders bij de terugkeer naar de oude school of de overstap naar een nieuwe passende plek. Bijvoorbeeld het voortgezet speciaal onderwijs of een andere school.

 

Contactgegevens
Wilt u meer informatie over de TOM en de begeleidingsmogelijkheden? Neem dan contact op met TOM via 072-5645694 of tom@swvnk.nl. Adres: Drechterwaard 16 (Wijkcentrum de Rekere), 1824 EX Alkmaar.


Wilt u uw kind aanmelden bij de TOM? De aanvraag verloopt via de Commissie van Toewijzing. U kunt samen met de school van uw kind een aanvraag indienen bij het samenwerkingsverband. Meer informatie vindt u hier.

 

TOM Schoolgids en TOM Schoolplan:

hieronder treft u belangrijke informatie over de TOM-voorziening.