Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders
Voor professionals >>
Onze scholen >>
Wat is Passend Onderwijs
Passend onderwijs betekent dat we voor ieder kind op zoek gaan naar een plek op één van de scholen, zodat ieder kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Lees meer >>
Basis, lichte en extra ondersteuning op school
Lees hier meer over de basis, lichte en extra ondersteuning op school. Lees meer >>
Intensieve ondersteuning op school
Klik hier voor meer informatie over de intensieve ondersteuning op school.
Naar een andere school
Gaat uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Of wisselt uw kind van school binnen het voortgezet onderwijs? Dan is een succesvolle overstap belangrijk. Lees meer >>
Na de middelbare school
Gaat uw kind van het voortgezet onderwijs naar het mbo, een werkplek of een dagbestedingsplek? Dan is een succesvolle overstap belangrijk.

  Lees meer >>

Team passend onderwijs
Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan kunt u samen met de school contact opnemen met het team passend onderwijs. Lees meer >>
TOM
Heeft een leerling tijdelijk een passende plek buiten de eigen school nodig? Dan zijn de TOM-groepen (Trajecten Op Maat) misschien iets voor hem/haar.  Lees meer >>
Verbeterpunt, bezwaar, geschillen, klachten
Voor een goede dienstverlening en ondersteuning van uw kind is het niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om uw verbeterpunt, klacht, bezwaar of geschil in behandeling te nemen.  Lees meer >>
Speciaal en praktijkonderwijs
Binnen het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland:

- wordt praktijkonderwijs aangeboden in Alkmaar (De Viaan) en Heerhugowaard (Focus). 

- zijn Heliomare en de Spinaker scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Kinderen mogen ook naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs buiten deze regio. Lees meer >>