Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Na de middelbare school

Gaat uw kind van het voortgezet onderwijs naar het mbo, een werkplek of een dagbestedingsplek? Ook dan is goede ondersteuning van belang.

 

Van voortgezet onderwijs naar het mbo
Veel leerlingen stromen vanuit het voortgezet onderwijs door naar het mbo. Voor het grootste deel zijn dit leerlingen met een vmbo-diploma. Ook leerlingen met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo kunnen instromen in het mbo. De school van uw kind kan u helpen met kiezen voor een mbo. Meer informatie vindt u op de websites van mbo-instellingen.

 

Van voortgezet onderwijs naar een werkplek of dagbestedingsplek
Er zijn ook leerlingen die na het voortgezet onderwijs gaan werken of naar een dagbestedingsplek gaan. Voor deze leerlingen moet er een goede, nieuwe (werk)plek gevonden worden. De school van uw kind begeleidt de overstap. De scholen werken samen in het expertisecentrum arbeid. Heeft de school hierbij hulp nodig? Dan kan de school de consulent participatie van het samenwerkingsverband inschakelen. De consulent is bereikbaar via het loket passend onderwijs.

 

Uitstroom praktijkonderwijs en vso

Voor leerlingen die het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs verlaten, wordt, met name in het laatste schooljaar, uitgebreid onderzocht en besproken welke uitstroomrichting zij kiezen. Dit kan vervolgonderwijs MBO zijn, arbeid of dagbesteding. Een belangrijke voorwaarde van een goede doorstroom is de warme overdracht. Dit betekent dat de middelbare school van de leerling contact zoekt met de nieuwe plek. Scholen maken samen met gemeenten en andere belangrijke partners voor iedere leerling een plan op maat.