Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Naar een andere school

Gaat uw kind van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? Of wisselt uw kind van school binnen het voortgezet onderwijs? Dan is een succesvolle overstap belangrijk.

 

Alle scholen hebben zorgplicht

Een overzicht van alle scholen binnen ons samenwerkingsverband vindt u onderaan deze pagina. Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband hebben zorgplicht. Dit betekent dat uw kind welkom is op alle scholen, ook als uw kind ondersteuning nodig heeft. Kan de school de benodigde ondersteuning niet bieden? Dan zoekt de school naar een passende oplossing. Het loket passend onderwijs kan de school hierbij helpen.

 

Wilt u weten of uw schoolkeuze aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van uw kind? Dan kunt u de informatie op de website van de school raadplegen. Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden aan uw kind.

 

Van basisschool naar het voortgezet onderwijs
De overstap van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo) is een betekenisvol moment in het leven van een kind. Een goede schoolkeuze is belangrijk. U kunt het overzicht van scholen bekijken om uw keuze te maken. Ook op www.devogids.nl staat veel handige informatie.

Vragen over de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs kunt u stellen aan de onderwijsexperts van het primair onderwijs. De onderwijsexperts blijven bij de gehele overstap betrokken. Meer informatie vindt u op de website van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs.

 

Naar een andere school voor voortgezet onderwijs
Sommige leerlingen stappen tijdens hun middelbare schooltijd over naar een andere school. De school helpt u en uw kind bij het zoeken naar een passende nieuwe plek. Voor hulp kunt u ook contact opnemen met het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband helpt u bij het vinden van de beste oplossing.

 

Filters:


Gevonden scholen