Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders
Voor professionals >>
Onze scholen >>

Team passend onderwijs

Het samenwerkingsverband werkt met een team passend onderwijs. Het team passend onderwijs is er voor alle kinderen in het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Dit team helpt scholen, ouders en andere betrokkenen bij het vinden van een oplossing voor leerlingen die het reguliere onderwijs niet succesvol kunnen doorlopen.

Het team passend onderwijs heeft drie hoofdtaken:
- adviseren
- toekennen
- evalueren van ondersteuningsarrangementen

 

De school van uw kind kan uw kind ondersteuning bieden. Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden? Dan kunt u samen met de school contact opnemen met het team passend onderwijs. Het team passend onderwijs helpt u bij het vinden van de beste plek voor uw kind.

 

Wilt u een aanvraag indienen voor intensieve ondersteuning, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs? Dan kunt u contact opnemen met de school van uw kind. De school dient samen met u een aanvraag in. Het team passend onderwijs beoordeelt de aanvraag.