Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>
Online ingevuld meldformulier
Toegang tot het online ingevuld meldformulier. Lees meer >>
Scholing
Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften binnen het reguliere onderwijs moet een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) worden opgesteld. Lees meer >>
Commissie van Toewijzing
Bij een aanmelding voor bovenschoolse ondersteuning doet het bevoegd gezag van de school een aanvraag bij het swv.

  Lees meer >>

Deskundigencommissie praktijkonderwijs
Binnen het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland wordt praktijkonderwijs aangeboden in Alkmaar (De Viaan) en Heerhugowaard (Focus). Lees meer >>
Overgang po-vo
Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is.  Lees meer >>