Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Commissie van Toewijzing

Wilt u een aanvraag indienen? Klik op de volgende link voor het online ingevulde meldformulier

 

Voor toegang tot intensieve ondersteuning of het voortgezet speciaal onderwijs doet de school een aanvraag bij het samenwerkingsverband. De zorgcoördinator neemt contact op met de consulent passend onderwijs om een afspraak te maken voor een MDO-T (multidisciplinair overleg toewijzing). Het overleg vindt plaats op school met de leerling, ouders, school en andere betrokkenen. De focus ligt hierbij op: ‘wat heeft de leerling nodig’ in plaats van ‘wat heeft de leerling’. De consulent is als voorzitter betrokken bij dit overleg. In het MDO-T wordt een pre-advies geformuleerd voor de Commissie van Toewijzing (CvT).

 

De school legt een ontvankelijk dossier voor aan de Commissie van Toewijzing die wekelijks samenkomt. Dit dossier omvat:

- het online ingevulde meldformulier (de school kan gebruikersnaam en wachtwoord opvragen bij uw consulent); 

- MDO-T verslag (onderdeel van het meldformulier) en

- Ontwikkelingsperspectief plan (OPP).

  

De school dient het dossier van leerlingen uit het reguliere onderwijs in in de week vóór de gewenste bespreking. Dossiers die voor dinsdag 16.00 uur zijn aangeleverd, worden in de Commissie van Toewijzing de week erop besproken. Voor leerlingen, waarvan de toelaatbaarheidsverklaring aan het eind van het schooljaar afloopt en die een verlenging van hun onderwijstijd in het vso aanvragen, geldt dat de commissie het dossier binnen vier weken bespreekt.

 

Het besluit van de Commissie van Toewijzing voor de intensieve ondersteuning of het voortgezet speciaal onderwijs wordt middels een toewijzingsbrief teruggekoppeld aan de zorgcoördinator, ouders en de bovenschoolse voorziening TOM (Indien van toepassing).