Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Toelating en aanmelding

Leerlingen met leerachterstanden groter dan 40% aan het einde van de basisschoolperiode, komen misschien in aanmerking voor lichte ondersteuning in het vmbo of praktijkonderwijs. Voor lichte ondersteuning vult het (speciaal) basisonderwijs het specifieke gedeelte van het warme overdrachtsformulier in en gaat in overleg met de vo-school. Voor de toelaatbaarheid van leerlingen binnen het praktijkonderwijs geldt onderstaande procedure.

 

Wat is praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor de arbeidsmarkt. De leerlingen krijgen vergelijkbare vakken als in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, maar dan afgestemd op de arbeidsmarkt. In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaringen op te doen. Zij leren dus door te doen. Theorie wordt gekoppeld aan praktische opdrachten en stages. De leerlingen in het praktijkonderwijs leren zelfstandig te werken. De meeste leerlingen verlaten de school met een baan waarvan een deel nog een vervolgopleiding volgt op het mbo. Iedere praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven en organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

 

Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs
Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs (TLV PrO) van de Commissie van Toewijzing (CvT) van het Samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland nodig. De praktijkschool vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan door middel van een digitaal aanmeldformulier. De Deskundigen Commissie Praktijkonderwijs (DC-PrO) beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid. Ontvankelijkheid wordt toegekend als het leerlingdossier volledig is aangeleverd.

 

Meer informatie over de procedure kunt u hieronder vinden. Voor aanmelding graag de formulieren invullen, printen, ondertekenen en gescand mailen naar: dcpro@swvnk.nl.