Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Overgang po-vo

Voor de schoolloopbaan van leerlingen is belangrijk dat de overgang van po naar vo succesvol is. Daarom hebben de schoolbesturen in de regio Noord-Kennemerland afspraken gemaakt over hoe we deze overstap in goede banen kunnen leiden. Onderstaand een overzicht van de afspraken en bijbehorende documenten.