Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Het loket passend onderwijs

Het samenwerkingsverband werkt vanaf 1 januari 2014 met een centraal loket: het loket passend onderwijs. Dit loket wordt gevormd door drie consulenten passend onderwijs van het samenwerkingsverband: één ten gunste van de VSO scholen en twee consulenten zijn verbonden aan de reguliere scholen.

 

Het loket valt heeft drie hoofdtaken:

  • scholen ondersteunen bij het goed en volledig doorlopen van de verschillende stappen van de ondersteuningsroute en de verwijsprocedure;

  • adviseren aan scholen en kernpartners omtrent casuïstiek en de uitvoering van de wet passend onderwijs;

  • evalueren van ondersteuningsarrangementen.

Voor advies neemt u contact op met de consulent passend onderwijs van uw school of het loket passend onderwijs.