Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Het loket passend onderwijs

Het samenwerkingsverband werkt met een team passend onderwijs. Dit team bestaat uit (senior) consulenten. Ze zijn verbonden aan de v(s)o scholen. .

 

Het team passend onderwijs heeft drie hoofdtaken:

  • scholen ondersteunen bij het goed en volledig doorlopen van de verschillende stappen van de ondersteuningsroute en de verwijsprocedure;

  • adviseren aan scholen en kernpartners omtrent casuïstiek en de uitvoering van de wet passend onderwijs;

  • evalueren van ondersteuningsarrangementen.

Voor advies neemt u contact op met de consulent passend onderwijs van uw school of het team passend onderwijs via loketpao@swvnk.nl