Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Ontwikkelagenda passend onderwijs per school

De ontwikkelagenda passend onderwijs biedt de mogelijkheid om het onderwijs op uw school nog passender te maken! In samenwerking met de leerlingen, ouders en professionals om wie het draait.


Per school is een tijdelijke (financiële) impuls beschikbaar voor de komende vier jaar. Iedere school werkt de ontwikkelagenda zelf uit. U kunt hiervoor het onderstaande format gebruiken. Zodra u een plan voor de ontwikkelagenda heeft, nodigt u uw consulent en Caroline Höhner uit voor een startgesprek. Daarna kunt u aan de slag.


Met de ontwikkelagenda willen we de volgende drie punten bereiken:


• Versterken van passend onderwijs
• Ondersteunen van docenten/mentoren
• Cyclisch werken aan passend onderwijs