Het Samenwerkingsverband >>
Voor ouders >>
Voor professionals
Onze scholen >>

Voor toelating tot de bovenschoolse arrangementen Traject Op Maat (TOM), de Trajectplusklas of een individueel arrangement is een aanvraag bij de Commissie van Toewijzing (CvT) nodig. De school doet deze aanvraag via TOP dossier.

 

De werkwijze is als volgt:


- U kiest in TOP dossier de tegel ‘extra ondersteuning op school’;
o Bij een aanvraag voor de Trajectplusklas geldt dat alleen het Willem Blaeu een aanvraag in kan dienen.
- U vult het volledige TOP dossier van de leerling in;
- Bij het onderdeel toolbox klikt u aan welke ondersteuning de leerling nodig heeft (max. 3);

 

- Bij het onderdeel calculatie klikt u onder ‘personele inzet’ op de knop ‘toevoegen’;
- Vervolgens vult u in wie de ondersteuning gaat bieden (zie ook afbeelding). Dit kan zijn:
o De TOM
o De Trajectplusklas van het Willem Blaeu
o Een individueel arrangement door ….. (Vul het specialisme van degene die het arrangement gaat bieden in)


- Onder Materiele inzet vult u in welke kosten hiermee gemoeid zijn:
o Bij een aanvraag voor de TOM vult u in ‘TOM Tarief’;
o Bij een aanvraag voor de Trajectplusklas vult u in ‘Trajectplusklas tarief t.w.v. TLV-laag’;
o Bij een individueel arrangement vult u het bedrag van het arrangement in.